Zavod Odon Jurklošter
Jurklošter 24, 3273 Jurklošter, Slovenija, tel.: 031 528-784 e-mail: janko.cesar@siol.net
Dr. Slavko Ciglenečki: Arheološka najdišča v Jurkloštru
Celjski škof prof. dr. Anton Stres

Prof. dr. Dušan Kos: Zgodovina gradu Planina in njegova povezava s kartuzijo Jurklošter v prvih dveh stoletjih obstoja


Akad. prof. dr. Jože Mlinarič: Odnos Celjanov do kartuzije Jurklošter
Doc. dr. Janko Rode: Samostanski zeliščni vrt
Direktor zavoda Odon Jurklošter dr. Peter Kozmus
Akad. prof. dr. Zinka Zorko, dialektologinja
Prof. dr. Miran Špelič: Nikolaj Kempf
Dr. Maja Topole: Geografija Jurkloštra
Dr. Tanja Simonič in Uroš Lobnik: Izhodišča za preurejanje prostora kompleksa Jurklošter
Župan Občine Laško Franc Zdolšek
Število udeležencev simpozija je preseglo pričakovanja.
Oktet Devet
Dr. Karel Gržan: Jurklošter kot priložnost

Prijava / O avtorjih / Pravna obvestila / Natisni / Dodaj med priljubljene / Vrh