Zavod Odon Jurklošter
Jurklošter 24, 3273 Jurklošter, Slovenija, tel.: 031 528-784 e-mail: janko.cesar@siol.net
Simpozij bo potekal v prostorih kartuzije Jurklošter po sledečem programu:
 
 8.30 - 9.00 - prihod gostov
 9.00 - kratek glasbeni program s pozdravom:
                             - celjski škof prof. dr. Anton Stres
                             - direktor zavoda Odon Jurklošter, dr. Peter Kozmus;
                             - župan občine Laško Franc Zdolšek,
              nato začetek dopoldanskega dela, ki ga koordinira prof. ddr. Igor Grdina
 9.30 - dr. SLAVKO CIGLENEČKI: Arheološka slika območja Jurklošter
 9.50 - prof. dr. DUŠAN KOS: Gospodarji gradu Planina in jurkloštrska kartuzija v prvih dveh stoletjih obstoja.
10.10 - akad. prof. dr. JOŽE MLINARIČ: Odnos Celjanov do kartuzije Jurklošter
10.30 - odmor
10.50 - JOŽE CURK: Razbrana arhitektura kartuzije Jurklošter
11.10 - dr. JANKO RODE: Samostanski zeliščni vrt
11.30 - prevoz na Lisco, kjer bo kosilo;
              ob 14.00 začetek popoldanskega dela, ki ga koordinira dr. Peter Kozmus
14.00 - akad. prof. dr. ZINKA ZORKO: Narečje Jurkloštra in njegove okolice
14.20 - prof. dr. MIRAN ŠPELIČ: Nikolaj Kempf
14.40 - prof. dr. FRANCE DOLINAR: Jurklošter po odhodu kartuzijanov
15.00 - odmor
15.20 - dr. MAJA TOPOLE: Geografija Jurkloštra
15.40 - prof. ddr. IGOR GRDINA: Jurklošter in njegova okolica v literaturi
16.00 - dr. TANJA SIMONIČ in UROŠ LOBNIK: Izhodišča za preurejanje prostora  kompleksa Jurklošter
16.20 - dr. KAREL GRŽAN: Jurklošter kot priložnost
16.40 - sklep simpozija
 
Naslovi so delovne narave.  

Zbornik, ki bo izšel jeseni v založbi ZRC SAZU, bo poleg predstavljenih prispevkov vseboval še naslednje prispevke:
 
- akad. prof. dr. JOŽE MLINARIČ: Kartuzijani v Jurkloštru
- p. JANEZ HOLLENSTEIN: Kartuzijanska duhovnost
- dr. IVAN STOPAR: Graščina Jurklošter
- prevod zgodovine jurkloštrske kartuzije Ignaca Orožna iz leta 1881

Prijava / O avtorjih / Pravna obvestila / Natisni / Dodaj med priljubljene / Vrh