Zavod Odon Jurklošter
Jurklošter 24, 3273 Jurklošter, Slovenija, tel.: 031 528-784 e-mail: janko.cesar@siol.net

Podelili smo Veronikine vrtnice zahvale

Zavod Odon Jurklošter je na slavnostni maši ob obletnici smrti Veronike Deseniške 21. oktobra že drugič podelil Veronikine vrtnice zahvale. Prejeli so jih: Kamil Krošelj za  konkretno pomoč pri delovanju zavoda in kot izraz hvaležnosti za potrditev vrednosti zgodb in pomnikov v kartuziji Jurklošter; avtorica razstavljenih podob Veronike Deseniške Jožica Udovč Krhen; Rudi Stopar za pronicljive zamisli pri ponovnem ovrednotenju vsebin kartuzije; Marjan Mačkošek (Steel Štore); Danijel Medved (E. E. A. Medved); specialist za literaturo in zgodovino ddr. Igor Grdina za pomoč pri znanstvenem simpoziju in delovanju zavoda; mag. Andrej Flis za pomoč pri pripravi potrebnih dokumentov in župan Občine Laško Franc Zdolšek. Na slovesni maši so nastopili solistka Mihaela Komočar in ljudski pevci iz ansambla Pit mi dej.                                                                                                

Zavod je predstavil tudi program prireditev v novi sezoni delovanja, ki se vsako leto začenja 17. oktobra ob obletnici Veronikine smrti. Vse od oktobra do aprila se bodo mesečno zvrstili že znani kloštrski večeri, 2. decembra bo otvoritev 4. razstave jaslic, 23. decembra bo božični koncert, na katerem bo nastopil mešani pevski zbor Primoža Trubarja iz Loke pri Zidanem Mostu, 5. oktobra prihodnje leto pa bo 3. konjeniški pohod. 18. novembra in 13. januarja bosta tudi posebni maši, posvečeni Nikolaju Kemfu, jurkloštrskemu priorju in piscu prve tiskane knjige, nastale na Slovenskem, in blaženemu Odonu.

Maševal je celjski opat Marjan Jezernik.
Slikarka Jožica Udovč Krhen je upodobila Veroniko Deseniško. Podobe so razstavljene v prostoru nad kapiteljsko dvorano.

Prijava / O avtorjih / Pravna obvestila / Natisni / Dodaj med priljubljene / Vrh